logo Facebook

Odkurzacze centralne


System centralnego odkurzania Duovac.

System centralnego odkurzania Duovac. Chcą…c sprostać‡ wymaganiom klientó‚w Nuera stworzył‚a nowe, niezawodne produkty. Marka ta powstał‚a w wyniku połą…czenia dwó‚ch bardzo znanych i pracują…cych na uznanie od ponad 40 lat marek Husky i DuoVac.
Kontynuują…c tradycje solidnoś›ci Husky i innowacyjnoś›ci DuoVac, opró‚cz elektroniki informują…cej o stanie zapeł‚nienia worka lub zbiornika oraz stopnia zanieczyszczenia filtra, wprowadza na rynek szereg innych ulepszeń„ jednostek centralnych i akcesori, któ‚re sprostają… najbardziej wymagają…cym użŸytkownikom.

Przyjazna filtracja.

Przyjazna filtracja. Wszystkie modele z funkcją… sprzą…tania na sucho posiadają… podwó‚jną… filtracje oraz został‚y zaprojektowane w taki sposó‚b, aby proces czyszczenia odkurzacza usprawnić‡ i ograniczyć‡ kontakt z kurzem do minimum.

  • Cyklonowa filtracja w połą…czeniu z filtrem Duo-Fib to udoskonalony proces filtracji zatrzymują…cy najdrobniejsze czą…steczki kurzu, tak mał‚e jak 0,1mikrona.
  • Jednorazowy worek filtracyjny z mikro fibry o pojemnoś›ci od 12 do 30 litró‚w w zależŸnoś›ci od modelu, gwarantuje odpowiednią… przepuszczalność‡ powietrza i stałą… siłę™ ssą…cą….

Sam wybierasz, któ‚ra opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Bezprzewodowy system

Bez ograniczeń„.
Zupeł‚nie nowym rozwią…zaniem dla użŸytkownika jednostki centralnej Nuera jest możŸliwość‡ instalowania produktu w podstawowym systemie bezprzewodowym oraz w systemie bezprzewodowym dwukierunkowym, któ‚ry daje użŸytkownikowi dodatkowe możŸliwoś›ci.

  • Zdalne uruchamianie jednostki centralnej bez potrzeby montażŸu przewodu elektrycznego przy rurocią…gu, lub gdy przewó‚d sterujący został uszkodzony podczas prac budowlanych.
  • Peł‚na rzeczywista informacja na uchwycie w꿟a o wszystkich ważŸnych funkcjach, jakie trzeba wykonać‡ aby system pracował‚ bezawaryjnie przez wiele lat.
  • Prosty system konfiguracji systemu - możŸliwość‡ programowania kilku węży, przy bardzo dużŸych powierzchniach dodatkowy wzmacniacz sygnał‚u.
  • Soft-Start z systemem pł‚ynnej regulacji mocy ssą…cej.

Wyjątkowa gwarancja.

Duovac to marka dla, której przede wszystkim priorytetem jest tworzenie urzą…dzeń„ kompletnych, któ‚re są… proste w obsł‚udze, estetyczne, wydajne a tym samym bardzo trwał‚e: "Lifetime Warranty" to dożŸywotnia gwarancja producenta zapewniają…ca niezawodną… pracę™ jednostki centralnej, przez co stają… się™ bezkonkurencyjne na rynku.

Szufelki automatyczne


AIR 10 Mał‚y z dużą… siłą…! Jednostka centralna z przeznaczeniem dla domó‚w: powierzchnia: 250m2 max ilość‡ gniazd ssą…cych: 7 moc ssą…ca 580 Air Watt

SYMPHONIA 523 Lider sprzedażŸy! Jednostka centralna z przeznaczeniem dla domó‚w: powierzchnia: 300m2 max ilość‡ gniazd ssą…cych: 8 moc ssą…ca 523 Air Watt

STAR Cichy z zapasem mocy! Jednostka centralna z przeznaczeniem dla domó‚w: powierzchnia: 400m2 max ilość gniazd ssą…cych: 12 moc ssą…ca 700 Air Watt


Signature 660 Jednostka centralna z przeznaczeniem dla domó‚w: powierzchnia: 800m2 max ilość‡ gniazd ssą…cych: 20 moc ssą…ca 601 Air Watt

AIR 50 Jednostka centralna z przeznaczeniem dla domó‚w: powierzchnia: 800m2 max ilość gniazd ssą…cych: 20 moc ssą…ca 601 Air Watt