logo Facebook

Wkłady kominkowe - powietrzne - GALL 700


Gall 600


Wyszczególnienie Miano GALL 600
Moc cieplna nominalna kW 10
Stałopalność przy mocy nominalnej h ³1
Trwałość palenia h h ³ 8
Jednorazowy załadunek paliwa (drewna) kg ~ 10,0
Sprawność przy mocy nominalnej % 75
Emisja CO (13% O2) % 0,5
Strumień masy spalin g/s 0,017
Średnia temperatura spalin OC 370
Odstęp części palnych od szyby cm 100
Ciąg kominowy:
- przy mocy nominalnej
przy obciążeniu zredukowanym

Pa
Pa

12
6
Wymiary:
- gabarytowe (szer.x wys.x głęb.)
- średnica wylotu spalin

mm
mm

600x490x440
200
Masa wkładu: kg 108
Paliwo:
- rodzaj
- długość
- obwód
- wilgotność


-
cm
cm
%


Szczapy drewna liściastego
400
30¸40
£ 18