logo Facebook

Wkłady kominkowe - powietrzne - GALL 700


Gall 700 Panorama


Wyszczególnienie Miano GALL 700 Panorama
Moc cieplna nominalna kW 14
Oddawana moc cieplna do pomieszczenia kW 14
Stałopalność przy mocy nominalnej h 1,5
Trwałość palenia h 8 - brzoza
Jednorazowy załadunek paliwa (drewna) kg 8 - brzoza
Sprawność przy mocy nominalnej % 75,6
Emisja CO (13% O2) % 0,5
Strumień masy spalin g/s 12
Odstęp części palnych od szyby m 1,5
Ciąg - przy mocy nominalnej Kominowy:
- przy obciążeniu zredukowanym
Pa
Pa
15
8
Wymiary:
- gabarytowe(szer. x wys. x głęb.)
- średnica wylotu spalin

mm
mm

700x620x520
Øz 180
Masa wkładu: kg 125
Paliwo:
- rodzaj
- długość
- obwód
- wilgotnośćcm
cm
%
polana drzew
liściastych topola, olcha, brzoza
40
30-40
< 18